2015

Konkursų archyvas

2020         2019        2018        2017        2016        2015        iki 2015

Pavadinimas
Sutartis pasirašyta                                                                                                                                                          Sutartis pasirašyta su                                                                                                                 

Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė – Šeštokai rekonstravimas, įrengiant papildomą 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm / 1520 mm vėžės pločio sugretintą kelią. 1 pirkimo objekto dalis: Marijampolės geležinkelio stoties ir tarpstočio Marijampolė – Šeštokai iki 28+500 km rekonstrukcija papildomų darbų pirkimas

 2015-10-13 Jungtinės veiklos partneriais AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Mitnija“
2015/MO-5.9 Projekto "Geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas rekonstravimo, įrengiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm/ 1520 mm vėžės pločio sugretintą kelią projektas. Geležinkelio linijos Kaišiadorys–Kybartai geležinkelio ruože Jiesia–Rokai rekonstrukcija (5 statinys)" rangos darbų pirkimas Konkursas baigtas atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  
Projekto „Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė – Kazlų Rūda – Kaunas rekonstravimo, įrengiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm/1520 mm vėžės pločio sugretintą kelią projektas: 5 statinys rekonstrukcija geležinkelio linijos Kaišiadorys – Kybartai geležinkelio ruože Jiesia – Rokai“ techninio projekto koregavimo paslaugų pirkimas  2015-11-12  Jungtinės veiklos partneriais UAB „Kelprojektas“ ir Eisenbahn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt