iki 2015

Konkursų archyvas

2020         2019        2018        2017        2016        2015        iki 2015

Pavadinimas Sutartis pasirašyta                                                    Sutartis pasirašyta su                                                              
 „Rail Baltica“ geležinkelio linijos rekonstrukcijos ir vėžių sujungimo/ar tiesimo atkarpoje Marijampolė (Baraginė)–Kazlų Rūda (Kaunas) galimybių studijos parengimo paslaugos  2009-08-14  SYSTRA S.A.
 Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Šeštokai–Marijampolė rekonstrukcijos, įrengiant sugretintą 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją, galimybių studijos parengimas  2010-09-28  UAB „Ernst & Young Baltic“
 Projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretintą 1435/1520 mm vėžės pločio kelią, arba tiesiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos  2010-11-16  UAB Kelprojektas“
 „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda-Kaunas rekonstrukcijos projektavimo priežiūros (Inžinieriaus-techninio prižiūrėtojo) paslaugos  2010-11-16  UAB „Kelvista“
Projekto „Rail Baltica“ Lietuvos teritorijoje tyrimai: esamos linijos gerinimas. Esamo geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena – Mockava (1435 mm vėžės pločio kelias) rekonstravimas" projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2011-01-11 Jungtinės veiklos partneriais „Eisenbahn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“
Projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Marijampolė - Šeštokai rekonstrukcijos, įrengiant papildomą 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelią palei esamą geležinkelio liniją projektavimas 2011-12-19 Jungtinės veiklos partneriais UAB „Sweco Lietuva“, „Eisenbahn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai – Palemonas - Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretintą 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomą 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelią palei esamą geležinkelio liniją galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas 2012-05-17 Ardanuy Ingenieria S.A
„Rail Baltica“ Lietuvos teritorijoje tyrimai: esamos linijos gerinimas. Esamo geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena Mockava (1435 mm vėžės pločio kelias) rekonstravimas. Techninės priežiūros paslaugos 2013-04-23 UAB „Tiltų ekspertų centras“
Projekto „Rail Baltica“ Lietuvos teritorijoje tyrimai: Esamo geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena Mockava (1 435 mm vėžės pločio kelias) rekonstravimas. Rangos darbų pirkimas 2013-04-23 UAB Geležinkelio tiesimo centras

2012/MO-5.12 „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė-Šeštokai rekonstravimas. Rangos darbų pirkimas

 2013-05-21 Jungtinės veiklos partneriais AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Mitnija“

2012/MO-5.11 Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė - Šeštokai rekonstravimas. Techninės priežiūros paslaugos

2013-06-06 „Eisenbahn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt“
2014/MO-5.10 „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros pirkimas 2014-11-11 Ardanuy Ingenieria S.A