Apie bendrovę

APIE BENDROVĘ

UAB „Rail Baltica statyba“ – 2014 m. sausio 23 d. įkurta dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė, kuri yra bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“, koordinuojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke.

Bendrovės veiklos tikslas – įsteigti bendrą įmonę (su buveine Rygoje, Latvijoje) kartu su partneriais Latvijoje ir Estijoje, ginant bendrovės akcininko interesus siekti, kad būtų išvystytas ir įgyvendintas tarptautinis geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, kad būtų kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo šiam projektui bei Europos Sąjungos lėšomis ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis būtų suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovės vizija – laiku įgyvendintas „Rail Baltica” projektas – suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra, užtikrinanti greitą, patogų, saugų ir aplinkai draugišką susisiekimą tarp Baltijos valstybių ir Europos.

REKVIZITAI

Bendrovės pavadinimas: UAB „Rail Baltica statyba“
Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas: 4 161 494,08 Eur
Įregistravimo data ir vieta: 2014 m. sausio 23 d., Vilnius
Bendrovės kodas: 303227458
Buveinės adresas: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
Bendrovės registras: Valstybės įmonė Registrų centras
Elektroninis paštas: [email protected]

STRUKTŪRA

UAB „Rail Baltica statyba“ veiklos objekto bei funkcijų specifika bei ribotumas nereikalauja daugiapakopės valdymo struktūros, todėl ją sudaro bendrovės vadovas bei tiesiogiai jam pavaldūs darbuotojai:

KITA INFORMACIJA

UAB „Rail Baltica statyba“ įstatai

UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo specialiųjų įpareigojimų.
UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo investicinių projektų.

UAB „Rail Baltica statyba“ yra šio juridinio asmens dalyvė:

Bendrovės pavadinimas: RB Rail AS
Registracijos numeris: 40103845025
Adresas: K. Valdemara 8, LV-1010 Ryga, Latvija
Telefonas: +371 6696 7171
El. paštas: [email protected]
El. paštas žiniasklaidai: [email protected]
Interneto svetainė: www.railbaltica.org