Naujienos

Atgal

„Rail Baltica“ projekto koordinatorius RB Rail AS skelbia pirmąjį projektavimo paslaugų pirkimo konkursą Lietuvoje

2018 01 12

Pasak AB „Lietuvos geležinkeliai“ „Rail Baltica“ koordinavimo departamento direktoriaus Arenijaus Jackaus, šis konkursas tai tik pirma kregždė projektuojant „Rail Baltica“ geležinkelį Lietuvoje nuo Kauno į šiaurę. Netolimoje ateityje RB Rail AS planuoja skelbti ir ruožo „Ramygala – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena“ projektavimo paslaugų pirkimą, taip pat likusius projektavimo konkursus Latvijoje ir Estijoje.
„Mums labai svarbu, kad projekto koordinatorius pradėjo skelbti projektavimo paslaugų pirkimo konkursus ir tai daro net lenkdamas anksčiau nustatytą įgyvendinimo grafiką, kadangi įgyvendindami projektą mes esame gerokai pažengę į priekį, todėl bet koks vėlavimas neigiamai atsilieptų projekto Lietuvoje įgyvendinimui.“ – sakė A. Jackus.
Lietuvoje pirmasis „Rail Baltica“ geležinkelio ruožas nuo Kauno iki Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos buvo pastatytas 2015 metų pabaigoje. Šis ruožas sėkmingai eksploatuojamas, juo nuo Šeštokų į Europą vežami krovinai, o nuo Kauno į Lenkija vežami keleiviai. Šiuo metu vykdomi „Rail Baltica“ geležinkelio Kauno aplinkelio, kuriuo bus nukreiptas visas krovininių traukinių srautas, statybos darbai. Šiais metais bus pradėti ruožo sujungsiančio Kauno geležineklio stotį su Palemono intermodaliniu terminalu statybos darbai – šiuo metu baigiamos vienos paskutinių viešojo pirkimo procedūrų.
Vykdant antrąjį etapą, greitojo „Rail Baltica“ geležinkelio nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos įgyvendinimą, buvo paruoštas specialusis planas, kurį 2017 metais patvirtino LR Vyriausybė. Šiuo metu vykdomos visuomenės poreikiams reikalingos žemės išpirkimo procedūros, kurias numatoma baigti 2018 metų pabaigoje.
Paskelbto konkurso nugalėtojas teiks projektavimo paslaugas, kurios apims europinio standarto geležinkelio ruožo Kaunas-Ramygala, apie 76,6 kilometrus dvikelės elektrifikuotos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos, projektavimo paslaugas bei būsimųjų statybos darbų atitikimo techninio projekto reikalavimams priežiūros paslaugas. Orientacinė sutarties trukmė – 24 mėn, per kuriuos projektuotojas turės parengti patį techninį projektą ir gauti atitinkamus statybos leidimus.
Šiems darbams Lietuva yra užsitikrinusi 85 proc. ES paramą (iš viso - iki 250 mln. eurų be PVM). Dar 96 mln. EUR ES paramos statybos darbams šiame ruože turėtų būti skirta artimiausius metu.

Daugiau informacijos apie paskelbtus konkursus galite rasti čia: http://railbaltica.org/tenders/.