Naujienos

Atgal

Papildomas pranešimas visuomenei apie patvirtintas planavimo darbų programas

2020 02 04

Pranešimas visuomenei apie patvirtintas Projekto „Rail Baltica“ susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų planavimo darbų programas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimus Nr. 1396, Nr. 1397, Nr. 1398 ir Nr. 1399 (informacija paskelbta naujienoje apie įsigaliojusius Vyriausybės nutarimus), informuoja apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintas Projekto „Rail Baltica“ susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų planavimo darbų programas (toliau – planavimo darbų programos):
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. [email protected]) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. [email protected]).
Planavimo tikslai:
  • nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
 Vadovaujantis planavimo darbų programomis, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo metu bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
 Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-12).
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.