Naujienos

Atgal

Kvies visuomenę susipažinti su „Rail Baltica“ specialiaisiais planais

2021 06 16

Artėjant naujiems „Rail Baltica“ geležinkelio modernizavimo etapams – geležinkelio ruožų tarp Vilniaus ir Kauno bei Kauno ir Lietuvos-Lenkijos sienos modernizavimui – AB „LTG Infra“ ruošiasi infrastruktūros vystymo planų viešinimo procedūroms, kurių metu bendruomenės galės išsakyti savo pasiūlymus bei pastabas.

Visa informacija pateikiama seniūnijoms

„Lietuvoje gana dažnai susiduriame su situacija, kai prasidėjus vieno ar kito objekto statyboms gyventojai pradeda reikšti nepasitenkinimą, jog nebuvo supažindinti su planais. Tačiau, pagal galiojančią tvarką, bendruomenėms sudaromos sąlygos ne tik susipažinti, bet ir dalyvauti jau pradiniame projektų etape, kai vykdomas teritorijų planavimo procesas, teikti motyvuotus pasiūlymus ir tokiu būdu įtakoti priimamus sprendimus“, - sako „LTG Infra“ Projektų parengimo skyriaus vadovas Remigijus Šimkus.

Kiekvieno objekto specialieji planai parengiami atsakingų specialistų, įvertinus galimą poveikį aplinkai, suderinus su eile atsakingų institucijų, kurios rūpinasi, kad nebūtų pakenkta gyventojų interesams bei daroma žala ekosistemoms, gyvenvietėms ar kitiems objektams. Nepaisant to, kiekvieno projekto planavimo stadijoje suteikiama galimybė dalyvauti ir bendruomenėms.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžioje parengiamos kelios plėtros alternatyvos, prioritetinė vystymo alternatyva atrenkama atlikus strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), kurio metu alternatyvos įvertinamos ne tik aplinkosauginiu, bet ir socialiniu bei ekonominiu aspektu. Kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktais, visa ši informacija privalo būti pateikta visuomenei susipažinti, kad projektų sprendinių tiesiogiai paveikiamos bendruomenės galėtų išsamiai susipažinti su teritorijų planavimo sprendiniais bei jų parinkimo motyvais, taip pat galimomis sprendinių pasekmėmis gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai. Informacija apie paviešintus infrastruktūros plėtros alternatyvų sprendinius turi būti išplatinama savivaldybių ir jų teritorijose esančių seniūnijų skelbimų lentose bei tinklalapiuose, kitose suinteresuotose institucijose.

„Visa su „Rail Baltica“ infrastruktūros vystymo planais susijusi informacija yra viešinama teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS. Taip pat papildomai visa su „Rail Baltica“ projektu susijusi informacija yra viešinama projekto tinklalapyje www.rail-baltica.lt bei Susisiekimo ministerijos tinklalapyje“, - pasakoja R. Šimkus. O informaciją apie projekto eigą visose Baltijos šalyse galite rasti www.railbaltica.org.

Rengia patogią projektų viešinimo sistemą

Pasak R. Šimkaus, TPDRIS sistemoje surasti norimą dokumentą neįgudusiam vartotojui yra gana sudėtinga, todėl skelbiant su „Rail Baltica“ susijusius planus nurodomi ir konkretūs dokumentų numeriai, kad juos būtų galima surasti per paiešką.

„Jau testuojama ir greitai pradės veikti moderni web GIS pagrindu sukurta internetinė platforma, kurioje bus žymiai paprasčiau surasti visuomenę labiausiai dominančią informaciją, pamatyti kurioje vietoje yra planuojamos geležinkelio linijų alternatyvos. Infrastruktūros vystymo planų plėtros alternatyvos jau bus viešinamos šioje platformoje“, - atskleidžia R. Šimkus.

Pastabas reikia išsakyti laiku

Paskelbus bendras planuojamų objektų plėtros alternatyvas ir SPAV, po mėnesio bus organizuojamas viešas susirinkimas, kurio metu bendruomenės, organizacijos bei suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys galės užduoti klausimus ir pateikti savo pastabas gyvai. Tikėtina, kad dėl Covid-19 pandemijos susirinkimas vyks nuotolinėmis priemonėmis internetu.

Planavimo organizatoriui - Susisiekimo ministerijai - patvirtinus prioritetinę plėtros alternatyvą vėliau bus viešinami jau konkretūs projektiniai sprendiniai, parengti atsižvelgiant į gautas pastabas. Šiuose sprendiniuose jau bus identifikuoti konkretūs žemės sklypai, per kuriuos bus planuojama „Rail Baltica“ geležinkelio linija. Žemės sklypų savininkai ir naudotojai, kurių sklypuose ar kaimyniniuose sklypuose bus planuojamas europinės vėžės geležinkelis, apie tai bus informuoti registruotais laiškais.

„Paviešinus konkretizuotus sprendinius dar du mėnesius bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas. Pasibaigus viešinimo laikotarpiui bus rengiamas baigiamasis susirinkimas-konferencija, kurio metu projekto rengėjai dar kartą pristatys sprendinius bei gyvai atsakys į visuomenei kylančius klausimus. Tad labai svarbu, kad gyventojai bei bendruomenės laiku pasidomėtų ir, jei turi reikšmingų pastabų, jas išsakytų dar plėtros alternatyvų ar konkretizuotų sprendinių viešinimo metu, kai dar galima atlikti korekcijas. Pasibaigus viešinimo etapui prasideda sprendinių derinimo su sąlygas išdavusiomis institucijomis etapas, kuomet pokyčiai praktiškai neįmanomi“, - atkreipia dėmesį R. Šimkus.

Pasak jo, išties gyventojams nereiktų būgštauti, jog įgyvendinant projektus gali būti pažeisti jų interesai. Kiekvieną projektą rengia kvalifikuoti specialistai, kurių sprendimus dar vertina visa eilė institucijų, tad visi sprendimai būną kelis kartus pamatuoti ir apsvarstyti.

„Visuomenės įsitraukimas į „Rail Baltica“ projekto vystymo eigą visose Baltijos valstybėse yra vienas kertinių elementų, lemiantis sėkmingą projekto įgyvendinimą. Todėl „LTG Infra“ pasiūlytos specialiųjų planų viešinimo priemonės yra svarbios užtikrinant, kad visuomenė galėtų tiesiogiai dalyvauti tiesiant „Rail Baltica“ traukinio liniją ir nustatant tolimesnes plėtros galimybes teritorijose, esančiose netoli planuojamos geležinkelio vėžės. Tuo pačiu tai prisideda prie siekio išvystyti platų ekonominį koridorių“, - sako Marius Narmontas, „RB Rail AS“ Lietuvos filialo vadovas.

Dalis projektų jau viešinami

Šiuo metu TPDRIS jau galima susipažinti su rengiamo projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano procesu ir dokumentais (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-10).

Infrastruktūros vystymo plano plėtros koncepcijoje bus nagrinėjamos 4 plėtros alternatyvos, prioritetinė koncepcijos alternatyva bus pasirinkta SPAV metu atlikus visų 4 alternatyvų daugiakriterinį vertinimą su kaštų-naudos analize. Infrastruktūros vystymo plano plėtros koncepciją ir SPAV ataskaitą planuojama paskelbti TPDRIS šių metų birželį.

Taip pat planuojama, kad „Rail Baltica“ ruožo tarp Kauno ir Lietuvos-Lenkijos sienos infrastruktūros vystymo plano plėtros alternatyvos  bei SPAV bus paskelbtas liepą.